Föräldragrupper

Föräldragrupp för förstagångsföräldrar

Mot slutet av graviditeten är ni välkomna på föräldragrupp. Blivande föräldrar träffas i små grupper tre gånger under två timmar och diskuterar det gruppen vill ta upp. Förlossning, smärtlindring, amning, första tiden hemma... det finns mycket intressant att prata om. Det är roligt att få träffa andra blivande föräldrar. Ni får en inbjudan av barnmorskan vecka 25.

Omfödersketräffar

För omföderskor ordnas träffar några gånger per termin. Det är ett tillfälle att knyta kontakt med andra som snart kommer gå hemma. Det ges också tillfälle till information om "nyheter" inom förlossningsvården eller att prata om syskonavundsjuka.

Vecka 20-grupp

Träff för blivande mammor. Vi talar om hur det är att vara gravid just nu. Barnmorskan ger tips och råd.

Sjukgymnastinformation

Många gravida får ont i rygg och bäcken i mitten av graviditeten. Goda råd, tips och övningar kan göra mycket för välbefinnandet. Sjukgymnasten har träffar för gravida, se anslag på mottagningen.

Försäkringskassan informerar

Försäkringskassan har all information om föräldraförsäkring, graviditetspeng och sjukskrivning på sin hemsida. Läs mer på försäkringkassans hemsida.

Förlossningsinformation

Förlossningsklinikerna informerar om förlossning och eftervård. Läs mer på deras hemsidor.

Läsa själv

Signe Jansson var barnmorskan i Ystad som lärde ut andning och avslappning som hjälp under förlossningen. Du kan skriva ut kompendiet om signekursen och öva hemma.

Ryggbedövningen kan du läsa om här. Hur det går till och metodens för och nackdelar beskrivs. Informationen är framtagen av Svensk Förening för anestesi och intensivvård.

En massa information för dig som vill veta mer om amning finns på amningshjälpens hemsida.

Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning
Järnvägsgatan 10, 172 35 Sundbyberg
08-764 67 60