Mödrahälsovård

Barnmorskan har hand om den normala graviditeten. Läkare med specialistkompetens inom förlossning och kvinnosjukdomar, dietist, sjukgymnast, psykolog, specialist-mödravård och ultraljudsmottagning finns att tillgå vid behov under graviditeten.

Vi arbetar efter basprogrammet som är en mall som alla mottagningar i Stockholm arbetar efter, med ett rekommenderat antal besök om graviditeten är normal. I början är det glest mellan besöken, mot slutet är det barnmorskebesök varannan vecka. Du får förstås komma oftare om du behöver det. Det kan finnas medicinska skäl till att besöken blir fler. Men det kan också vara så att du känner oro, är rädd att föda eller har andra skäl som gör att det blir fler besök. Tveka inte att ringa din barnmorska om du funderar över något. Din partner är förstås lika välkommen till besöken, även om de flesta undersökningarna gäller den gravida kvinnan och barnet så ska ni bli föräldrar båda två.

Så går det till

Så snart du vet att du är gravid är du välkommen på ett "hälsosamtal". Du får information om bl a kost och hälsosam livsstil. Inskrivningsbesöket kan ske omkring vecka 10. Det tar en timme och består av ett samtal mellan de blivande föräldrarna och barnmorskan. En journal upprättas och tillsammans planeras för mödrahälsovården. Barnmorskan mäter blodtryck och vikt. Kvinnan får lämna ett urinprov.

Barnmorskan skickar remiss för ultraljud. Är graviditeten normal erbjuds ni ett ultraljud i vecka 18. Det finns olika ultraljudsmottagningar att välja på.

Blodprover får lämnas på laboratoriet på Vårdcentralen Kronan. Man kontrollerar blodvärdet, blodsocker, blodgruppen, om det finns skydd mot Röda hund samt infektionssjukdomarna syfilis, hepatit B och HIV.

Tips inför första besöket

Skriv upp datumet för senaste mensens första dag och datum för positivt graviditetstest. Vi kommer att fråga om sjukdomar i släkten, bland annat om:

  • diabetes
  • högt blodtryck
  • koagulationsrubbningar
  • blödarsjukdomar
  • blodproppar
  • missbildningar

Kanske kan du höra med dina föräldrar/släktingar för mer information. Kanske du inte har berättat för någon att du är gravid ännu? Vi kan komplettera journalen senare. Tag med legitimation till första besöket. Skriv gärna ut och fyll i en hälsodeklaration som du hittar här.

Basprogrammet

Vecka 5-8
Vecka 10-12
Vecka 18
Vecka 20
Vecka 25
Vecka 29
Vecka 31 och framåt

Hälsosamtal
Inskrivning
Ultraljud
Gruppträff
Barnmorskebesök
Barnmorskebesök
Barnmorskebesök varannan vecka

Information enskilt eller i grupp
Samtal och information. Undersökning av blodtryck, vikt, urinprov, blodprov.
Ultraljud
Gruppträff för de blivande mammorna med barnmorska
Blodtryck, mäta magen, blodprov. Lyssna på barnets hjärtljud.
Blodtryck, mäta magen, blodprov. Lyssna på barnets hjärtljud.
Blodtryck och ibland blodprov, mäta magen, lyssna på barnets hjärtljud.


 

Läs mer om graviditet och mödrahälsovård på 1177 Vårdguiden.

Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning