Mödrahälsovård

Vi arbetar efter basprogrammet som är en mall som alla mottagningar i Stockholm arbetar efter, med ett rekommenderat antal besök om graviditeten är normal. I början är det glest mellan besöken, mot slutet är det barnmorskebesök varannan vecka. Du får förstås komma oftare om du behöver det. Det kan finnas medicinska skäl till att besöken blir fler. Men det kan också vara så att du känner oro, är rädd att föda eller har andra skäl som gör att det blir fler besök. Tveka inte att ringa på vår rådgivningstelefon om du funderar över något. Din partner är förstås lika välkommen till besöken, även om de flesta undersökningarna gäller den gravida kvinnan och barnet så ska ni bli föräldrar båda två.

Barnmorskan har hand om den normala graviditeten. Läkare med specialistkompetens inom förlossning och kvinnosjukdomar, dietist, sjukgymnast, psykolog, specialist-mödravård och ultraljudsmottagning finns att tillgå vid behov under graviditeten.

Tips inför första besöket

Skriv upp datumet för senaste mensens första dag och datum för positivt graviditetstest. Vi kommer att fråga om sjukdomar i släkten, bland annat om:

  • diabetes
  • högt blodtryck
  • koagulationsrubbningar
  • blödarsjukdomar
  • blodproppar
  • missbildningar

Kanske kan du höra med dina föräldrar/släktingar för mer information. Kanske du inte har berättat för någon att du är gravid ännu? Vi kan komplettera journalen senare. Tag med legitimation till första besöket. 

Läs mer om basprogrammet på 1177 Vårdguiden. Här hittar du en hälsodeklaration som du gärna får fylla i och skriva ut till första besöket hos barnmorskan. På 1177 Vårdguiden finns även annan mycket bra information om graviditet och om vården för gravida i Stockholms län. Här kan ni bland mycket annat göra en test av era levnadsvanor, gå kursen Sundstart och se en film om fosterdiagnostik.

Boka besök hos barnmorskan genom att logga in på 1177 Vårdguiden eller ring oss på telefonnummer 08-764 67 60.

Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning
Järnvägsgatan 10, 172 35 Sundbyberg
08-764 67 60