Nätintegritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas via e-post på dataskydd@barnmorskan.nu

Informationsinsamling och användning

I samband med att vår webbplats besöks kan vi komma att samla in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats, och för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tjänster.

Logginformation

Då vår webbplats besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för åtkomst.

Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.

Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Ytterligare lagring är möjlig, men då raderas eller anonymiseras användarens IP-adress.

Kakor (”Cookies”)

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i användarens webbläsare i samband med besöket på webbplatsen. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen återbesöks.

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplatserna används, exempelvis frekvens av sidvisningar, för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och webbplatsens innehåll.
Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till användaren.

Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan användaren inaktivera eller begränsa överföring av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade kan det vara så att specifika funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

Kontaktformulär

Då en användare kontaktar oss med en frågeställning och förfrågan via kontaktformulär på vår webbplats kan användaren behöva delge oss personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Vi kommer att använda dessa personuppgifter för att besvara/hantera sådana frågeställningar och förfrågningar, och för att hantera vidare korrespondens.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall kunna tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Kontakta oss om vår nätintegritetspolicy

Vid frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende användarens rättigheter, vill vi att skriftliga synpunkter skickas med e-post till personuppgiftsansvarig på adressen dataskydd@barnmorskan.nu. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Om användaren anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även vända sig till Datainspektionen.

Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning
Järnvägsgatan 10, 172 35 Sundbyberg
08-764 67 60