Personal

På Sundbybergs barnmorskemottagning arbetar tolv barnmorskor . Läkare med specialitet inom förlossningar och kvinnosjukdomar har mottagning två gånger i veckan.

Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning
Järnvägsgatan 10, 172 35 Sundbyberg
08-764 67 60