Personal

På Sundbybergs barnmorskemottagning arbetar tio barnmorskor och en undersköterska. Läkare med specialitet inom förlossningar och kvinnosjukdomar har mottagning två gånger i veckan.

Copyright Sundbybergs Barnmorskemottagning